විවෘත සරසවිය

ඉරුණු වැරහැලි ගතේ එල්ලා
කුසේ ඇති ගිනි හිතේ අවුලා
එරෙහි වුනු මුලු ලොවම හොල්ලා
නුඹ‍ට හිමි උරුමයන් ඉල්ලා
අකුරු සිරකර පවුරු බිඳලා
අලුත් ගමනක් අරඹපල්ලා

නිරුදකේ මිරිගුවෙන්
එපා සිත දොවන්නට
වාලුකා තීරයෙන් එහා ඇති
කෙම් බිම් කඩට
දිරිය ගන් අදිටනින්
ලොවේ පා තබන්නට

O/L උස කඩුල්ලකි
A/L ගල් තාප්පෙකි
ඒ තාප්පේ පුංචි සිදුරකි
එතැන open university ඇති

එසයිමන්ටේන පාපකම්මෝ - කැටෝරිං මල පජ්ජනා
ෆයිනලං අති භයංකාරං - යංතං යන්තං ඉලිජිබලං
වස්ස වස්සං සබ්ජෙක්ටං - මහාමේරුං පර්වතං
වයිව වයිවං රිපීටේන - ඩිග්රියානං ස්වප්නයං

--
නහය වසාගෙන ඕපනයට ආමි
මෙහි ඇති සොඳුරු නන්නත්තාරය දුටිමි
පොත් ඇත ටියුට් ඇත මං ලොකු තරු දුටිමි
සබ්මිට් ඩේට් දිගු වේවා සුභ පතමි

ඕපන් පාරේ මේ කුණු ගොඩ දුටුවාම
මම සිහි කරමි පුර පතිගේ අම්මාම
මේ කුණු පිලිවෙලට ගෙන ගොස් දැම්මාම
පහනක් තියමි ඔහු සිහිකර හැමදාම

ආතල් ගන්න කැම්පසයට එනවාද
සබ්ජෙට් ඉලිජිබල් වේ දැයි සිතනවද
කාලය කමින් ලයිබරියෙත් හිටියාද
ෆයිනල් ලියන්නට ඔබ නාවේ මන්ද

වැහි දිනයටත් ඕපනයට නොඑන නිසා
ඉලිජිබලුත් පා වීලා දුරට ගියා
ෆයිනල් ලියනවා හීනෙන් මං දුටුවා
ඩබල් ගෙවා මේ පාරත් මං ආවා

හොඩියෙ පටන් දහතුන තෙක් කට පාඩම්
ටියුෂන් ගිහින් නිදි වැරුවෙමි හොඳ පාඩම්
පොත් කියවා ලියනා විට මෙහි පැවරුම්
සිහිවෙයි මෙමට ලොව දෙවියන් හතර වරම්

සබ්ජෙට් විසි පහක් මං එකවිට ගත්තා
පොත් නොකියවා ආතල් එක රැක ගත්තා
පැවරුම් ප්‍රැක්ටිකල් මං ඇස් වහ ගත්තා
ඇඩ්ඩොප් දිනෙන් යම්තම් පණ රැක ගත්තා

එක දිනකටත් ඕපනයට නොඑන එකා
කොපි ගහලා ටියුට් ලියන පුදුම යකා
වයිවා දෙද්දි වෙව්ලුම් කයි නොකර කථා
ඌටත් වැඩිය මට ලකුණක් දෙයිද ලෙචා

කඩ්ඩත් හැකිවේවී පොත් කියවමු තදට
පැවරුම් හදමු නොනිදා රෑ ගෙන සිතට
මේකෙන් ගොඩ යන්න හිතලා එකම විට
එක් වී වැඩ කරමු සිත වෙත ගමු හොඳට
--

No comments: