ෙමාරටුව සරසවිය

නොගෙන යමි කිසිවක් ඔබෙන්
සරසවි මෑණියනි
ලබාගත් සියලු දෑ වසර හතරක් මුලුල්ලේ
ලියා කොල වල ජිම් එකේ
ආවේ ද හිස් අතිනි
යන්නේ ද හිස් අතිනි ...

රුහුණෙ එවුන් හොඳ හොඳ ආතල් ගත්තා
කොළඹ එවුන් පොෂ් බඩු දා ගත්තා
පේරෙ එවුන් ලව් එක ගැන සිත බැන්දා
මොරටුවෙ අපි කලේ මොන කරුමෙද මන්දා

1 comment:

කැඩපත said...

මොරටුව සරසවිය - පටුවතවිතාන නේවාසිකාගාරය (88 කාමරය)

දුටුවෙමි එලිය මේ ලොව දිනයක් ගෙවුන
ලැබුවෙමි සෙනෙහේ සැලකිලි මවගෙන් ප්‍රතම
හමුවිය දෙවෙනි මව පාසල තුල දෙවන
සොයනෙමි තෙවෙනි මව පෙම්වතියක් ලෙසින